Święty Dominik Guzmán jest jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła Katolickiego. Jego pomocy wzywają :

  • Astronomowie, fałszywie oskarżeni, mieszkańcy Dominikany oraz niepłodne kobiety,.
  • Zakonnik jest otaczany szczególną czcią w Bolonii, bo właśnie tam umarł, również jego popiersie znajduje się w tym włoskim mieście.

Kim był i co zrobił dla Kościoła?

Urodził się w Hiszpańskim miasteczku Caleruega. W 1170 roku i od najwcześniejszych lat swojego życia odznaczał się wielką pobożnością do pisma świętego, modląc się często i żarliwie. W wieku 25 lat wstąpił do zakonu Kanoników regularnych, odbywał wiele podróży, podczas których niestrudzenie głosił ewangelię. 13 lipca 1234 roku zakonnika kanonizował papież Grzegorz IX, a jego wspomnienie w Kościele Katolickim obchodzone jest 8 sierpnia.

Założenie zgromadzenia

Zakon powstał w 1216 roku w Tuluzie, a jego nazwa wywodzi się od dwóch łacińskich słów Domini canes, które oznaczają (Pańskie Psy), głównym celem działalności zgromadzenia jest głoszenie ewangelii. Pasek – kto powinien go nosić? Jak już zostało wspomniane święty Dominik jest patronem kobiet, mających problemy z płodnością i właśnie z tym aspektem kultu zakonnika łączy się historia pewnego paska, który używany z wiarą może przyczynić się do wyproszenia wielu łask.

Osoby go noszące dzielą się historiami otrzymanych łask od Boga. Ich świadectwa zawarte są w dawnych kronikach, a dzisiaj możemy je znaleźć na forach internetowych dedykowanych wierze i modlitwie. Ważne jest, aby zgodnie z tradycją pasek był zrobiony z białej wstążki i poświęcony w klasztorze dominikanów, a jego wymiary powinny się zgadzać z obwodem cudownego obrazu.

Wiara to nie czary

Wiara nie jest magią, więc wymaga działania z naszej strony, dlatego najważniejsza jest modlitwa, aby otrzymać spełnienie swojej prośby od Boga. Na wstążce zawarty jest fragment jednej z nich pt. : („O nadziejo przedziwna”). Historia paska i pewnego obrazu. Cofnijmy się do roku 1510, bo właśnie wtedy powstała legenda związana z wybudowaniem klasztoru we włoskim miasteczku Soriano. O tym miejscu krąży legenda, w której główną postacią jest święty Dominik.

Pewnego dnia jednemu zakonnikowi przebywającemu w klasztorze w Catanzaro przyśnił się założyciel zgromadzenia, który zażyczył sobie wybudowanie nowego klasztoru w miasteczku Soriano.

Wątpiąc mnich nie wykonał polecenia, ale po jeszcze dwukrotnym przynagleniu Dominika spełnił jego prośbę.

Obraz w klasztorze znalazł się, jak głosi tradycja za sprawą samej Matki Bożej, która dała go jednemu z dominikanów.

Cudowność obrazu polega na tym, że, jak dotąd nikomu nie udało się go zreprodukować, a poza tym żadna z dostępnych replik nie jest jego odbiciem.

Pasek wraz z zestawem modlitw można zamówić w klasztorze dominikanek w Krakowie pod adresem:

Klasztor Sióstr Dominikanek

Mikołajska 21
31-027 Kraków

tel. (+48) 12-422-79-25

Należy w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że sakramentalium nie ma mocy samej w sobie tylko Bóg, który udziela łask dla tych co modlą się z gorliwą wiarą. O sakramentaliach naucza Katechizm Kościoła Katolickiego w 1677 punkcie.